Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ Κ ΑΠΛΑ.

Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν σχηματιστεί Κυβέρνηση
- πρόωρες εκλογές
Η προοπτική των πρόωρων εκλογών είναι πολύ πιθανή,
αφού σε περίπτωση που κάποιο κόμμα δεν συγκεντρώσει
ποσοστό που να του δίνει την αυτοδυναμία και δεν
καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά της εντολή του
προέδρου της Δημοκρατίας οδηγούμαστε ξανά σε εκλογές.
Ο νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση πρόωρων εκλογών, οι
οποίες διενεργούνται μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από τις
προηγούμενες, αυτές δεν γίνονται με σταυρό προτίμησης,
αλλά με δεσμευμένους συνδυασμούς (λίστες) όπως έγινε
δηλαδή και κατά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, οι
οποίες διενεργήθηκαν μέσα σε ενάμιση μήνα από τις
προηγούμενες, αυτές της 6ης Μαΐου 2012.
Περιληπτικά οι κύριες διαφορές του συστήματος των
δεσμευμένων συνδυασμών (λιστών) από αυτό των
σταυρών προτίμησης είναι οι εξής:
Στις δηλώσεις κατάρτισης των συνδυασμών, οι οποίες
απευθύνονται προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και
βάσει των οποίων ενεργείται η ανακήρυξή τους από τον
Άρειο Πάγο, οι υποψήφιοι αναγράφονται κατά τη σειρά που
καθορίζει ο εκλογικός σχηματισμός (κόμμα, συνασπισμός
κομμάτων ή συνασπισμός μεμονωμένων) και όχι
αλφαβητικά.
Δε σημειώνεται από τους εκλογείς σταυρός προτίμησης
υπέρ υποψηφίου.
Οι έδρες που παραχωρούνται σε κάθε συνδυασμό
καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους αυτού σύμφωνα με
τη σειρά που έχουν προταθεί στη δήλωση κατάρτισης του
συνδυασμού και ανακηρυχθεί από τον Άρειο Πάγο και όχι
κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης καθενός.
Οι αναπληρωματικοί (επιλαχόντες) ανακηρύσσονται κατά
τη σειρά που έχουν προταθεί στη δήλωση κατάρτισης του
συνδυασμού και ανακηρυχθεί από τον Άρειο Πάγο και όχι
κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης καθενός.         ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ Κ ΑΠΛΑ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου